Vysoká škola hotelová v Praze

​Proč jít studovat pravě sem?

Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) poskytuje bakalářské a magisterské vysokoškolské vzdělání v oblasti služeb zaměřených zejména na hotelnictví a cestovní ruch, a to na základě současných poznatků vědy, výzkumu a vývoje. V akreditovaných oborech rozvíjí odpovídající výzkumnou a další tvůrčí činnost.

VŠH je v sektoru soukromých vysokých škol uznávanou, stabilní a všeobecně známou vysokou školou zaměřenou především na hotelnictví, cestovní ruch, gastronomii a lázeňství. Vedle profesně orientovaného bakalářského vzdělávání poskytuje kvalitní vzdělávání magisterské. Uskutečňuje programy celoživotního vzdělávání přínosné pro odbornou i laickou veřejnost.

V současnosti nabízí VŠH 4 bakalářské a 3 magisterské studijní obory akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

CÍLEM JE NABÍDNOUT ZÁJEMCŮM O PRÁCI V ATRAKTIVNÍM OBORU SLUŽEB VYSOCE PROFESIONÁLNÍ PŘÍPRAVU, KTERÁ JIM UMOŽNÍ:

1. Pracovat ve středním a vrcholovém managementu hotelových řetězců a dalších zařízení, spojených     s cestovním ruchem.

2. Podnikat v oboru hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu.

3. Zastávat manažerské pozice v řadě dalších oborů.


Kurzy pořádané školou

Nebyly nalezeny žádné záznamy