Práce je dost, uchazečů málo!

Proč uchazeči nechodí na sjednané schůzky se zaměstnavateli? Proč beze slov odejdou ze zaměstnání během zkušební doby a ani neřeknou, že už zítra nepřijdou? Dávají zaměstnavatelé skutečně více práce zaměstnancům, když jejich kapacity již nestačí? Tyto a mnohé další otázky se stále opakují dokola...co si o tom myslíte a jak se chováte vy?

Práce je dost, uchazečů málo!

Pracovní trh se točí stále kolem stejných otázek a odpovědí. Už skončila doba, kdy pracovníci v IT pobírali mzdu hned po škole počínající číslem 3, nebo dokonce 5, téměř pryč jsou kuchaři a číšníci, kteří měli rádi svou práci a dokázali pracovat a chovat se k hostům tak, aby si k platu vydělali příjemné finance na spropitném, případně ukázali, jak dobří jsou a dostali odměny. Stejně tak se dříve zaměstnavatelé více věnovali svým podnikům i zaměstnancům. Časy se střídají s velkými i těmi menšími úspěchy na všech frontách. Hovořili jsme s mnoha hoteliéry, malými penziony, většími a známými restauracemi i rodinnými podniky a téměř od všech jsme slyšeli: "Lidé nepřijdou na sjednaný pohovor, jejich kvalita je nízká, stejně tak jejich zájem o práci je v prvních pár dnech vidět - téměř nulový." Další restauratér - provozní říká: "Občas někdo nastoupí a po dvou dnech práce řekne, že to je moc práce a jde," a dodává, že je "milým" překvapením, pokud odchod vůbec tento člověk oznámí. Stále častěji se také setkáváme s názory, že si podniky začínají "vychovávat" své vlastní lidi již po středních školách. To je samozřejmě jen pozitivní, ale opět apelujme i na kandidáty, kteří musí projevit vlastní iniciativu, snahu a zájem o práci.

Z pozice zaměstnavatelů se ptáme, kam se poděla slušnost a hrdost lidí navzájem spolupracujících a také zda uchazeči nemají příliš vysoké nároky. Doba všechny učí být úspěšný, neustupovat, ale každý by se měl ke své dobré práci propracovat. Stejně tak, jako se nedá přeskočit vzdělání ze základní školy na vysokou, každý bychom měli vědět, co skutečně v reálném světě práce umíme a můžeme nabídnout a kolik se toho musíme naučit. A i když to nemáme rádi, musíme se podívat do minulosti a fungování velkých fabrik, kde si lidé vážili práce a továrníci pracovníků - vše je o lidech a dělají lidi!!! Uvědomíme si to?

Na druhou stranu, zaměstnavatelé chtějí vydělávat a mnohdy opravdu "tvrdě" vyžadují práci od zaměstnanců. Řekněme si ale na rovinu - bude takový zaměstnavatel dlouhodobě úspěšný? Dobrá zpráva je, že úspěch zaměstnavatele stojí nejenom na dobrých a kvalitních zaměstnancích, ale také na zákaznících, turistech. Proto jedno prolíná druhé a všichni zúčastnění by si to měli více a více uvědomovat. Nechtějme opakovat slova úspěšných lidí, ale když si občas přečtete o vedení a podnikání maličkých, rodinných, větších či obrovských společnostech, všichni tito zaměstnavatelé si to velmi dobře uvědomují a své úspěšné podniky staví na dobrých zaměstnaneckých podmínkách. I když se mnohdy práce personalistů zdá "zbytečná" mají svá opodstatnění, ale musí být správně využívány ty správné nástroje na každého zaměstnance i koncepci firmy. Mnohá testování a nové způsoby výběru zaměstnanců se, bohužel, s realitou příliš nepotkají. Proto od všeho kousek a hlavně se zamyslet nad tím, koho potřebujeme, jaká je koncepce firmy a za kandidáty - jakou práci chci vlastně dělat a umím?!

Pak je na uchazečích - a doba je neúprosná - jak moc chtějí získat dobré zaměstnání - dnes se opravdu musíte učit každý den, zlepšovat se, chodit na různé kurzy, spojit koníčka s prací a dobře je prezentovat, abyste se mohli posunout dál. Lidé hýbají světem, tak pro to něco dělejme, protože bez nás, nebo s naším laxním přístupem nebudeme my šťastní a koloběh pracovního trhu se nebude hýbat tím správným směrem.

Tak co, zamysleli jste se nad těmito řádky? Souhlasíte? Těšíme se na vaše názory na Facebooku Travelojobs.

"Často uchazeči očekávají více peněz, ale nechtějí pracovat."

Související články