Kontaktní informace

nám. W. Churchilla 4
Praha 3 – Žižkov, 130 67

Telefon: +420 224 095 111
Web: www.kcr.vse.cz

VŠE – Fakulta mezinárodních vztahů, Katedra cestovního ruchuProč právě sem?

Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. V roce 2013 slaví 60. výročí svého založení. VŠE se člení na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu. Pět fakult – Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky a Národohospodářská fakulta – je umístěna v centru Prahy, Fakulta managementu působí v Jindřichově Hradci. 

Studium probíhá podle zásad Ev­rop­ského systému převodu a akumulace kreditů (ECTS). Na VŠE studuje v současné době více než 20 000 studentů. Zájem o studium každoročně výrazně převyšuje kapacitu školy. VŠE nabízí bakalářské studijní obory v češtině, angličtině a ruštině, navazující magisterské a doktorské studijní obory v češtině a angličtině.

Od roku 2007 působí na VŠE Středisko handicapovaných studentů. Škola je vysoce hodnocena jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Za správnou implementaci kreditního systému jí Evropská komise udělila pro roky 2009 - 2013 právo využívat certifikát „ECTS label“ a certifikát „DS label“ za udílení dodatku k diplomu v anglickém jazyce všem absolventům. Oba certifikáty potvrzují, že VŠE v Praze je důvěryhodným partnerem pro zahraniční vysokoškolské instituce. VŠE je zařazena do hodnocení Financial Times a v rámci projektu Eduniversal awards je dlouhodobě hodnocena jako jedna z nejlepších „business schools“ ve střední a východní Evropě. Dva navazující magisterské studijní obory získaly prestižní mezinárodní akreditaci EPAS od EFMD (European Foundation for Management Development).


Uplatnění absolventů

Absolventi VŠE se velmi dobře uplatňují na trhu práce a zastávají významné funkce jak v soukromém, tak veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu, bankovnictví, účetnictví a auditu, obchodu, marketingu a do oblasti informačních technologií. Dlouhodobým generálním partnerem VŠE je Česká spořitelna, a.s.


Tituly VŠE

Čestný titul VŠE "doktor honoris causa" převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. 


Studium

Výuku zabezpečuje více než 700 kvalifikovaných akademických pracovníků a řada externistů z praxe. Kromě odborných předmětů je velký důraz kladen také na studium cizích jazyků. Zájemci se mohou věnovat studiu angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, italštiny, portugalštiny, španělštiny, švédštiny, čínštiny a arabštiny. VŠE poskytuje studentům kvalitní zázemí a dobré podmínky pro studium. Specializovaná knihovna školy obsahuje přes 480 tisíc knih a téměř 600 titulů periodik. Studenti mohou v areálech VŠE využívat až 1 000 počítačů, bezdrátové internetové připojení i moderní studijní informační systém ISIS. Pro mimopražské studenty je na kolejích připraveno téměř 5 000 lůžek. Škola disponuje vlastním sportovním zázemím. Studenti mohou využívat moderní víceúčelovou sportovní halu, která byla uvedena do provozu v roce 2009. Tělocvična o rozloze 1 400 m2 umožňuje umístit současně tři volejbalová nebo basketbalová hřiště, hřiště na házenou, florbal, sálový fotbal a další sporty. V hale je i umělá horolezecká stěna a sál se zázemím pro rehabilitační cvičení. V objektu kolejí je umístěno fotbalové hřiště s umělým trávníkem. Organizovány jsou rovněž letní a zimní sportovní kurzy.


Zájmové aktivity

VŠE podporuje také rozličné zájmové aktivity studentů. Na škole působí pěvecký sbor, komorní orchestr, folklórní soubor, filmový klub, divadelní soubory a studentské časopisy. Zastoupeny jsou i mezinárodní studentské organizace a řada dalších zájmových sdružení. VŠE se úspěšně zapojuje do mezinárodní spolupráce. Škola spolupracuje s 200 partnerskými univerzitami čtyř kontinentů. Do zahraničí je vysíláno cca 700 studentů ročně a ještě vyšší počet zahraničních studentů je přijímán do cizojazyčných studijních programů. VŠE je rovněž členem řady mezinárodních organizací a sítí vysokých škol, např. mezinárodní strategické aliance CEMS a PIM. VŠE má úzké vazby na praxi.


Kurzy pořádané školou

Nebyly nalezeny žádné záznamy