Vysoká škola obchodní a hotelová

​Proč studovat právě Vysokou školou obchodní a hotelovou?

Vysoká škola hotelová v Brně je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu, která poskytuje vzdělání v bakalářském studiu formou prezenční i kombinovanou. Je jedinou soukromou vysokou školou, která získala akreditaci oboru Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch.

Základním cílem VŠOH je naplnit poslání neuniverzitní vysoké školy, která vybaví absolventa potřebnými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi pro výuku managerských funkcí v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu.

Vysoká škola nabízí obory:

1. Management hotelnictví a cestovního ruchu
2. Gastronomie, hotelníctví a cestovní ruch


Absolventi se uplatňují především na managerských pozicích v oblasti cestovního ruchu.


Kurzy pořádané školou

Nebyly nalezeny žádné záznamy