Kontaktní informace

Svídnická 506
Praha 8, 181 00

Telefon: +420 283 101 111
Web: www.vsh.cz

Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r. o.Proč sem?

Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) poskytuje bakalářské a magisterské vysokoškolské vzdělání v oblasti služeb zaměřených zejména na hotelnictví a cestovní ruch, a to na základě současných poznatků vědy, výzkumu a vývoje. V akreditovaných oborech rozvíjí odpovídající výzkumnou a další tvůrčí činnost.VŠH je členem Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR), Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu (SVECR), The Association for Tourism and Leisure Education (ATLAS), World Association for Hospitality and Tourism Education and Training (AMFORHT), The organization unites the world’s leading Hotel and Tourism schools (EUHOFA).


Vize a studium

Uchazeči mohou studovat:
- bakalářské nebo magisterské studium
- studium absolvovat v angličtině

VŠH je v sektoru soukromých vysokých škol uznávanou, stabilní a všeobecně známou vysokou školou zaměřenou především na hotelnictví, cestovní ruch, gastronomii a lázeňství. Vedle profesně orientovaného bakalářského vzdělávání poskytuje kvalitní vzdělávání magisterské. Uskutečňuje programy celoživotního vzdělávání přínosné pro odbornou i laickou veřejnost.

VŠH hraje dominantní úlohu ve vzdělávání odborníků v hotelnictví a gastronomii, a to při plné podpoře rozvoje dalších akreditovaných studijních oborů na VŠH.

VŠH je národním expertním centrem v oblasti rozvoje řízení ubytovacích a stravovacích zařízení, destinací cestovního ruchu a souvisejících služeb. Výsledky výzkumné a další tvůrčí činnosti výrazně přispívá k rozvoji hotelnictví, gastronomie a destinací cestovního ruchu v ČR a v Evropě.

VŠH intenzivně rozvíjí spolupráci ve vzdělávací a tvůrčí činnosti s domácími i zahraničními partnery ze soukromého i veřejného sektoru. V rámci spolupráce se zahraničními partnery je zvláštní důraz kladen na mobilitu členů akademické obce.

Kurzy pořádané školou

Nebyly nalezeny žádné záznamy