Středisko vzdělávání s.r.o.Proč sem?

Jsme vzdělávací a poradenská instituce s dlouholetou tradicí. Zaměřujeme se na rekvalifikační kurzy (akreditace MŠMT ČR a MPSV ČR), zkoušky z profesních kvalifikací (MŠMT ČR, MPSV ČR, MPO ČR, MMR ČR), odborné kurzy a semináře, přípravné kurzy na VŠ a SŠ a další vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách (MPSV ČR). Naší hlavní předností je kvalita a odbornost lektorského týmu, který se skládá z univerzitních lektorů, profesorů a odborníků z praxe. Naši snahou je, aby kurzy a semináře byly nejen edukativní, ale také zábavné, naši klienti si z výuky odnesli co nejvíce a probíranou problematiku si také vyzkoušeli v praxi nebo na reálných příkladech. Organizace výuky je navíc vedena tak, aby vyhovovala i zájemcům, kteří se chtějí vzdělávat po práci.

Jako jedni z prvních jsme se začali zabývat širším vzděláváním v Moravskoslezském kraji. Také patříme mezi jedno z prvních vzdělávacích zařízení na Ostravsku, které před 23lety organizovalo přípravné kurzy na vysoké školy a dodnes vzdělává budoucí vysokoškoláky. 

Po absolvování našich kurzů a seminářů obdrží účastníci osvědčení o absolvování. U akreditovaných kurzů se jedná o certifikát s celostátní a doživotní platností, který je využíván nejen úřady práce, firmami a personálními agenturami, ale také dalšími institucemi či profesními experty.

Rekvalifikace lze proplatit z prostředků úřadu práce. Spolupracujeme s pobočkami v celé republice. Nabízíme poradenství, jak vyplnit žádost, jaký kurz je pro vás vhodný i mnoho dalšího. Proto nás určitě kontaktujte, pokud si nejste v této oblasti jisti, ale máte zájem o kurzy zdarma nebo byste je rádi absolvovali jako samoplátci (v tomto případě neopomeňte, že nabízíme hned několik slev). Firmám a organizacím nabízíme možnost výuky dle vlastních přání. Více informací naleznete zde

V cestovním ruchu zde můžete absolvovat kurz Místní zástupce cestovní kanceláře nebo průvodce cestovního ruchu.

Další kurzy najdete na:

www.vsostrava.com

Kurzy pořádané školou

Nebyly nalezeny žádné záznamy