Kontaktní informace

U Josefa 118
Pardubice, 530 09

Telefon: +420 466 412 832
Web: www.soscr.cz

SOŠ cestovního ruchu PardubiceProč právě sem? 

"Jsme perspektivní škola s dlouholetou tradicí v oboru Cestovní ruch a aod roku 2011 také v moderním oboru Grafický design."

"Poskytujeme kvalitní a systematickou přípravu pro budoucí uplatnění na pracovním trhu nebo pro další studium na vysokých školách. Nabízíme také rozšířenou jazykovou výuku, která je doplněna konverzací s rodilými mluvčími." 

"Součástí vzdělávání jsou pracovníci a studijí stáže v zahraničí, návštěvy výstav a veletrhů a účasti na mezinárodních soutěžích."

Střední odborná škola cestovního ruchu, Pardubice


Uplatnění absolventů

Absolventi oboru Cestovní ruch najdou uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Budou vykonávat činnosti charakteru obchodně-podnikatelského, provozního a řídicího v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu, na úřadech a v institucích veřejné správy v této oblasti. Absolventi se uplatní v tomto odvětví jak v pozici zaměstnanecké, tak i v pozici právního subjektu podnikání v oboru cestovního ruchu, např. jako pracovníci cestovních kanceláří, agentur, turistických informačních center, hotelových komplexů a ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu. 

Dále se uplatní jako průvodci cestovního ruchu, recepční apod. Absolventi mají předpoklady objevovat a organizovat uspokojování nových potřeb v nových formách cestovního ruchu, které vznikají v souvislosti s rozšiřováním struktur návštěvníků členských zemí EU o tzv. adrenalinové sporty, specifické pobyty kongresové turistiky, nákupní a konzumní turistiku apod. Rozsah a formy těchto turistických aktivit narůstají vlivem zvětšujícího se fondu volného času a vyšších finančních možností turistů. Bude narůstat podíl neorganizované turistiky zajišťované individuálně prostřednictvím internetu. 

Absolventi musí na tyto nové potřeby a zájmy klientů cestovního ruchu, tj. turistů a návštěvníků, operativně a koncepčně reagovat. Takto vybavený absolvent školy rychle nalezne dobré pracovní uplatnění, má možnost dalšího studia na vysokých školách, případně vyšších odborných školách.

Kurzy pořádané školou

Nebyly nalezeny žádné záznamy