NcM Vzdělávací středisko

Poslání CVV

Jsme informačně-poradenské centrum pro oblast dalšího vzdělávání a kariérního poradenství v Jihomoravském kraji. Naším posláním je podpora vzdělávání a rozvoje kariéry obyvatel regionu prostřednictvím bezplatných služeb.

V on-line databázi shromažďujeme a aktualizujeme nabídku kurzů, školení, rekvalifikací a vzdělávacích programů od vzdělavatelů včetně odborných škol z celého kraje. Poskytujeme tak široké veřejnosti přehled o možnostech dalšího vzdělávání a jeho využití.

Širokou databází propojujeme vzdělavatele s lidmi, kteří absolvováním kurzu nebo rekvalifikace mohou zvýšit své šance na pracovní uplatnění.

Kariérové poradenství poskytujeme formou individuálních konzultací i zážitkově-informačních programů. Jsme tu pro každého, kdo má chuť se zaměřit na svůj profesní rozvoj. Konzultovat s námi mohou nezaměstnaní, ohrožení ztrátou zaměstnání, absolventi a všichni,  kdo zvažují změnu, vrací se, či vstupují na trh práce. Jsme připraveni poskytnout potřebné informace, nebo se zájemcům věnovat dlouhodobě.

Odborné poradenství je dostupné v Brně, Hodoníně, Znojmě a Boskovicích. Na webu pak poskytujeme informace z oblasti celoživotního učení a trhu práce, včetně kontaktů na jiné organizace a projekty.

Hodnoty

Odbornost

Jsme specialisté s odborným vzděláním. Naše práce vychází z aktuálních teoretických i praktických poznatků. Zaručujeme odbornost a profesionální přístup založený na neustálém rozvoji a vzdělávání.

Individuální přístup

Přistupujeme ke každému s vědomím specifik jeho životního příběhu a individuálních potřeb. Motivujeme k osobnímu rozvoji.

Otevřenost

Jsme průvodci pro všechny napříč věkem, regionem i osobní situací a služby poskytujeme zdarma.

Spolupráce

Spolupracujeme s dalšími institucemi v oblasti vzdělávání a trhu práce. Jsme důvěryhodným a spolehlivým partnerem.

Vize

Naším cílem je zlepšit přístup k informacím v dalším vzdělávání a podporovat obyvatele Jihomoravského kraje v osobním růstu a rozvoji kariéry.

Pomáháme zorientovat se na trhu práce a najít cestu k lepšímu uplatnění.

Naše služby jsou dostupné všem napříč regionem.

Historie

CVV vzniklo v rámci projektu "Vzdělávání všem" reg.č.: CZ.1.07/3.1.00/37.0098 financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizovaného v období 2012-2013. CVV je součástí školské příspěvkové organizace SŠSŘ Brno-Bosonohy a jeho činnost je hrazena z rozpočtu Jihomoravského kraje. Jedná se o ojedinělou službu pro zlepšení přístupu obyvatel k informacím o dalším vzdělávání a pomoc při řešení nezaměstnanosti.

Kurzy pořádané školou

Nebyly nalezeny žádné záznamy