Termín
27.11.2018 - 27.11.2018

Kontaktní informace
TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu
Na Moráni 5
Praha 2, 120 00

Telefon: 224 916 485
Web: www.tyrkys.cz

Cena: 400 Kč

Pražské synagogy

Přednáška o pražských synagogách bude pojata jako historický přehled synagog postavených na území Prahy, a to počínaje raným středověkem a konče první polovinou dvacátého století.

Samozřejmě bude též pojednáno i o synagogách dnes již zbořených.

V první fázi přednášky bude objasněn samotný stavební typ synagogy a jeho místo v židovském náboženství a kultuře, přičemž si ukážeme i nejstarší příklady synagog.

 Pražské synagogy poté budou probírány postupně od těch nejstarších, mezi nimiž vynikala svojí důležitostí tzv. Stará škola, k vrcholně gotickým, z nichž je evropsky proslulou stavbou Staronová synagoga, renesančním, jejichž příkladem je kupř. Pinkasova synagoga, barokním a příkladům synagog z devatenáctého a dvacátého století.

Samozřejmě, že se budeme zabývat převážně příklady synagog z prostoru bývalého židovského ghetta.

Díky císaři Josefovi II. se ale mohli posléze pražští Židé usazovat i mimo ghetto, což vedlo k další vlně zakládání synagog i v ostatních pražských čtvrtích, jako jsou např. Karlín, Nové Město, Vinohrady, Smíchov a Libeň.