Majitelka cestovní agentury: O podnikání v cestovním ruchu

Když přišla o práci v cestovním ruchu, přemýšlela paní Libuše Sládečková, co podnikne. Po delší rozvaze založila vlastní cestovní agenturu LibuseTravel.cz. V rozhovoru nám prozradila, jaké byly začátky, jaké překážky musela překonat a proč by se už nechtěla stát řadovým zaměstnancem.

Majitelka cestovní agentury: O podnikání v cestovním ruchu

V cestovním ruchu pracujete již nějakou dobu.
Jak se proměnil? Jak se mění požadavky zákazníků?

V oblasti cestovního ruchu působím již od roku 1992. To je celkem 22 let. Za tu dobu se skutečně mnohé změnilo, a to nejen z hlediska požadavků, potřeb a psychologie zákazníků, ale také i z hlediska používaných technologií. V dřívější době byl největším technickým komunikačním prostředkem mezi lidmi pouze fax či telefon. Teprve později došlo k nástupu stolních počítačů, notebooků a mobilních telefonů a spolu s nimi následoval i obrovský boom v podobě internetu, facebooku a e-mailových zpráv. Vše se díky tomu najednou velmi rychle změnilo, zjednodušilo a zrychlilo. V dnešní době je proto komunikace mezi různými subjekty velmi rychlá a operativní.

Také požadavky a potřeby zákazníků se výrazným způsobem změnily. Po revoluci nastala obrovská euforie z možnosti cestovat na „Západ“, kam jsme měli do té doby přístup znemožněn. Klienti v té době byli daleko méně nároční a s největší pravděpodobností i více vděční než dnes. Většinou se spokojili s jednoduchým, velmi levným ubytováním v nocležnách a apartmánech, a to s možností vlastního vaření. V současnosti jsou klienti daleko více nároční, kupují si v drtivé většině dražší 3* a 4* hotely, a to s polopenzí nebo i all inclusive.

Založila jste vlastní cestovní agenturu. Co vás k rozhodnutí vedlo? Jaké překážky jste musela překonat?

Pracovala jsem ve dvou cestovních kancelářích, a to v různých pozicích – jako prodejce zájezdů, pracovník rezervačního oddělení, vedoucí pobočky CK, měla jsem na starosti tvorbu a realizaci vlakových poznávacích a pobytových zájezdů. Po celou dobu mého působení v cestovním ruchu jsem vždy měla klientelu především z řad železničářů, kteří mají k dispozici benefity od zaměstnavatele ve formě volných jízdenek na vlak po celé ČR i do zahraničí.

K rozhodnutí založit si vlastní cestovní agenturu jsem dospěla až po určité době. V žádném případě to však nebylo jednoduché a snadné rozhodnutí. Kvůli reorganizaci a transformaci firmy, v níž jsem pracovala, jsem přišla o zaměstnání v cestovním ruchu, které jsem měla tak ráda. Velmi dlouho jsem přemýšlela, jak se v tomto případě zachovat, co budu dělat, na co se zaměřím. Rozhodla jsem se skutečně až po velmi důkladném zvážení všech kladných i záporných stránek, které tento krok může přinést. Velkou oporou mi byl v tomto případě můj manžel, bez něhož bych těžko mohla začít se svým podnikáním.

Co byste doporučila lidem, kteří chtějí pracovat v cestovním ruchu?

Lidé, kteří chtějí pracovat v cestovním ruchu, musí mít tzv. „proklientský přístup“, to znamená, že musí mít rádi druhé lidi a jednání s nimi. Pokud tento předpoklad v sobě nemají, potom nemohou v cestovním ruchu a všeobecně ve službách pracovat a podnikat. Znát, umět a empaticky se vcítit do potřeb a přání zákazníků není skutečně snadné. Znalost psychologie, sociologie a diplomacie je v těchto případech skutečně nezbytná. Samozřejmě se předpokládají též odborné znalosti z oblasti zeměpisné, ekonomické, jazykové a legislativní týkající se problematiky provozování cestovní agentury a cestovní kanceláře, případně příbuzných oborů.

Co milujete na své práci a co vám naopak občas vadí?

Na mé práci a podnikání v oblasti cestovního ruchu si velmi cením skutečnosti, že mohu získávat nové znalosti a poznatky, a to ať již osobní či pouze teoretické o různých zajímavých a krásných místech Evropy i mimoevropských států a setkávám se „face to face“ s mnoha stejně zaměřenými lidmi z celého světa. Velmi důležitým zdrojem poznatků, kontaktů a informací jsou také různé veletrhy, prezentace a workshopy z oblasti cestovního ruchu, kterých se velmi ráda v souladu s mými časovými možnostmi zúčastňuji.

Máte vlastní zaměstnance? Co od nich požadujete?
Co by měl splňovat kandidát, kterého byste zaměstnala?

Žádné vlastní zaměstnance v současné době nemám, neboť většinu činností a prací vykonávám vlastními silami sama. S ohledem na skutečnost, že ne vše potřebné dokážu vykonat svépomocí, si část dílčích činností a aktivit objednávám u dalších specializovaných firem. Jako příklad mohu uvést například zpracování softwarového programu na vyhledávání zájezdů a některé účetní práce. Velmi důležitá je proto pro mě spolupráce a pomoc „internetové sekretářky“ Mgr. Michaely Divišové (www.internetovasekretarka.cz), které si velmi vážím pro její preciznost, serióznost, ochotu a dobrosrdečnost.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Pokud jde o mé plány do budoucna, považuji za nutné zdůraznit, že určitě bych již nikdy nechtěla pracovat jako zaměstnanec, abych se musela neustále řídit pokyny nadřízeného a poslouchat jej. Proto se snažím a budu i nadále usilovat o to, abych měla stálé a spokojené zákazníky a cestovní agenturu, která nabízí klientům zajímavá a krásná místa z celého světa pro poznávání, pobyt i relexaci. Ráda bych také využila možnost získat stážistu (www.stazevefirmach.cz), kterému bych mohla předat něco z mých bohatých zkušeností a naopak stážista by mi na druhé straně mohl pomoci s řešením některých nezbytných úkolů a prací.

Na základě osobních zkušeností a na základě rozhovorů s mými klienty věřím, že svoji práci vykonávám v souladu s cílem, který jsem si předsevzala, to znamená mít spokojené zákazníky. Došla jsem k závěru, že zaměstnávat sama sebe je pro mě v současné době nejlepším řešením.

Vykonávám práci a činnost, která mě vždy bavila, baví a bude bavit i do budoucna. Současně mě osobně saturuje, naplňuje a obohacuje novými zkušenostmi a poznatky. Každý člověk by měl především věřit v sebe sama, tedy ve své znalosti a schopnosti a musí mít pochopitelně i zájem a sílu překonávat různé problémy a překážky. Jedině tak může směřovat „kupředu“ a naplnit cíle, které si stanovil a předsevzal.

Související články